สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ขทช.แม่ฮ่องสอน บทช.แม่สะเรียง

Thai
รูปภาพ: 
info_teaser: 

เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2563  ณ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพันธ์เกษม ไหลสกุล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้น

จากคณะผู้ตรวจสอบ

  

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2563 ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง

โดยมีนายสาธิต คันธะวงศ์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม

เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นจาก คณะผู้ตรวจสอบ

 

   

   

 

 

 

 

วันที่: 
Tuesday, December 3, 2019 - 16:15
ไฟล์แนบ: 
Deploy: 
ไม่ใช่