คณะตรวจสอบภายในได้เข้าให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 10:30

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 10:45

สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 31 ก.ค. 2561 12:00

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทลำพูน และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 16:00

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงชนบทยะลา

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 14:00

ข่าวทั้งหมด

 

home