สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงชนบทยะลา

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 14:00

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 11:15

การเข้าตรวจสอบแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนทอง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 14:45

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 11:15

การเข้าตรวจสอบภายใน สำนักก่อสร้างสะพาน

วันที่ : 17 เม.ย. 2561 13:45

ข่าวทั้งหมด

 

home