สำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบ

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 11:45

สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 19 ต.ค. 2561 13:30

สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2561

วันที่ : 19 ต.ค. 2561 13:00

คณะตรวจสอบภายในได้เข้าให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 10:30

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด

 

home